تهیه مموری فوم مخصوص

تهیه آسان مموری فوم مخصوص

مموری فوم از پلی اورتان تولید می شود و از آن استفاده های مختلفی می شود این محصول شکل اجسامی که روی آن قرار داده می شوند را به خود می گیرد و انعطاف بسیار خوبی د

بیشتر بخوانید