خرید بهترین واکس جدا کننده پایهحلال

خرید بهترین واکس جدا کننده پلی یورتان پایه حلال

معرفی واکس جدا کننده پلی یورتان به طور کلی مواد جدا کننده یا همان رها ساز، به منظور جلوگیری از چسبندگی فوم به قالب مورد استفاده قرار می گیرد .این واکسها قبل از اینکه مواد پلی یورتان به قالب تزریق شود ،به سطح قالب به وسیله اسپری پاشیده می شود یا اینکه به وسیله پارچه […]

بیشتر بخوانید