عمده واکس قالب فوم سرد

پخش عمده واکس قالب فوم سرد تشک طبی

بهترین وسیله و ابزار برای جدا کردن فوم از قالب استفاده از انواع واکس های جدا کننده سرد است این کالا با دقت و سرعت زیاد سبب جدا سازی فوم از قالب شده و خیلی سریع

بیشتر بخوانید