فروش شگفت انگیز واکس فوم سرد

فروش شگفت انگیز واکس جداکننده فوم سرد

واکس جداکننده فوم سرد بر اساس هیدروکربن ایزوپارافینیک بسیار خالص فرموله شده است. حلال ها حاوی هیدروکربن های غیر اشباع، مواد معطر یا ناخالصی هایی مانند گوگرد و ک

بیشتر بخوانید