فروش واکس جداکننده پلی یورتان

محل فروش واکس جداکننده پلی یورتان

برای قالب گیری قطعات یورتانی در فرآیندهای مختلف ممکن است پلی یورتان به بدن قالب چسبیده و منجر به ایجاد مشکلات و آسیب هایی شود، برای جلوگیری از این موضوع از واکس

بیشتر بخوانید