قیمت استثنایی واکس ساندویچ پنل

قیمت استثنایی واکس پلی یورتان ساندویچ پنل

کاربرد های ساندویچ پنل سالهاست در کشورهای پیشرفته صرفه جویی انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است.در کشورمان از وقتی که یارانه حامل های انرژی حذف شد .این موضوع در ایران نیز اهمیت پیدا کرد.استفاده از عایق های حرارتی و صوتی از اولویت ها شده است ساندویچ پنل به دیواره ها یا سقفهایی گفته می شود […]

بیشتر بخوانید