واردکننده واکس فوم تشک

واردکننده واکس قالب فوم سرد تشک طبی

واکس قالب فوم سرد تشک طبیعی توسط وارد کننده این محصول به بازار ارائه شده است. این واکس دارای کاربرد بسیار زیادی در تهیه انواع قالب تشک طبی است و به علت عدم تولی

بیشتر بخوانید